Outsource đi! Còn chờ chi ?

Mô hình outsource đang dần thay thế mô hình in-house truyền thống ở những nước phát triển, và tại những tập đoàn thành công trong nước như VinGroup, Unilever, Nestle. Mô hình này nổi lên không chỉ bởi vì sự linh hoạt mà còn tiết kiệm được hàng ngàn nguồn lực nội bộ. Điển hình […]